Tin tức chung

NGƯỜI ĐI ĐẦU TRONG NGÀNH BÊ TÔNG DƯ ỨNG LỰC TẠI VIÊT NAM

Ông Trần Anh Trọng Ni là nhân vật không còn xa lạ trong ngành bê tông dư ứng lực, đặc biệt về trụ điện, cọc bê tông ly tâm dư ứng lực. Cách đây 25 năm, Ông Trần Anh Trọng Ni bắt đầu nghiên cứu về công nghệ bê tông ly tâm dư ứng lực. Khi đó công nghệ này ở Việt Nam vẩn còn rất mới, còn trên thế giới đã áp dụng tại một số quốc gia tiên tiến nhưng việc nắm bắc được bí quyết công nghệ là điều cực kỳ khó khăn. Sau nhiều năm nổ lực nghiên cứu và học hỏi , đến năm 1996 ông chính thức bắt tay vào thực hiện. Là người tiên phong đưa cọc bê tông ly tâm ứng suất trước ra thị trường Việt Nam, qua đó làm thay đổi thói quen sử dụng cọc vuông truyền thống cho nền móng của các công trình xây dựng bằng một sản phẩm mới tốt hơn và hiệu quả hơn.


1. Thử trụ 16m/3500 – BTTL cùng với ban quản lý lưới điện ba Thành Phố lớn: Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định.
Kiểm tra thiết bị trước khi gia tải

2. Thử trụ 16m/3500 – BTTL cùng với ban quản lý lưới điện ba Thành Phố lớn: Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định.


3. Thử trục 16m/3500 – BTTL cùng với ban quản lý lưới điện ba Thành Phố lớn: Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định
Kiểm tra hình dáng trước khi gia tải

  1. 4. Thử trục 16m/3500 – BTTL cùng với ban quản lý lưới điện ba Thành Phố lớn: Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định.
  2. Gia tải 95%

  3.  

  4. 5. Thử trục 16m/3500 – BTTL cùng với ban quản lý lưới điện ba Thành Phố lớn: Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định.
  5.  
    Gia tải 110%


 

Cập nhật 2021-03-04 14:03:07

...