Tin tức chung

HWASAN THIẾT KẾ, CẢI TẠO XƯỞNG CỌC LỚN CHO NHÀ MÁY VẬT LIỆU XÂY DỰNG THẾ GIỚI NHÀ (Khu CN Long Hậu, Cần Giộc, Long An)

Để đáp ứng nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước đối với cọc tròn dự ứng lực, có đường kính và chiều dài lớn (D800-D100*24m). Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Thế giới nhà đã lựa chọn Công ty TNHH HWASAN Thiết kế, cải tạo nhà máy BTLT Dự ứng lực sản xuất cọc tròn, có công suất lớn cụ thể như sau:
- Cọc D800*24m=30 khuôn/Ca sản xuất.
- Cọc D1000*24m=20 khuôn/Ca sản xuất.
- Những khu vực được cải tạo trong nhà máy:
♦ Khu vực cấp bê tông trung gian.
♦ Khu vực rải bê tông xiết khuôn.
♦ Khu vực căng thép.
♦ Khu vực dàn quay, hầm sấy.
♦ Khu vực bãi bóc tách, thành phẩm.
♦ Khu vực xe hồi khuôn, trả khuôn.
- Một số hình ảnh đang thi công trong nhà máy:

Khu vực bãi bóc tách, thành phẩm.

Khu vực rải bê tông xiết khuôn.

Dầm xe goong rải bê tông.Khu vực xe hồi khuôn, tháo khuôn.
 

Cập nhật 2019-08-29 14:08:32

...