Giới Thiệu

Hwasan Ltd., Co is proud to be one of the leading enterprises in the field of technology tranfer, industrial and civil engineering design consultancy. Supplying machinery and equipment for prestressed centrifugal concrete plants. Has the advantage of the parent company at 402 Daegok-R Judeok-Eup Chungju, 380-882 South Korea - Hwasan always provides new technology from South Korea, the most competitive price, benefits for investors towards solid success in the future.

HWASANVN Ltd.,Co tự hào là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ, tư vấn thiết kế công trình công nghiệp và dân dụng. Cung cấp máy móc thiết bị, phục vụ cho các nhà máy Bê tông ly tâm ứng suất trước. Có lợi thế từ Công ty mẹ tại 402 Daegok-Ri Judeok-Eup Chungju, 380-882 South Korea. Hwasanvn luôn cung cấp công nghệ mới từ Hàn Quốc, giá cả cạnh tranh nhất, đem lại lợi ích cho Chủ đầu tư, hướng tới thành công vũng chắc trong tương lai.

Consulting, designing and transferring technology of processing natural rubber factory for car tire and other technical rubber industries. With a team of nearly 30 years of doctors, masters and engineers in the field of rubber, we always provide our customers with the best products such as high-end appliances made from smart rubber latex. The most competitive price, with the motto of operation is always directed to the interests of customers.

Tư vấn, thiết kế và chuyển giao công nghệ nhà máy chế biến cao su thiên nhiên chuyên dụng cho ngành sản xuất săm lốp ô tô và ngành cao su kỹ thuật khác. Với đội ngũ Tiến sĩ, Thạc sĩ, Kỹ sư giàu kinh nghiệm gần 30 năm trong lĩnh vực cao su, chúng tôi luôn cung cấp cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất như đồ dân dụng cao cấp từ mủ cao su thông minh. Giá cả cạnh tranh nhất, với phương châm hoạt động luôn hướng tới lợi ích của khách hàng.

By our own capabilities, we always rise up, marking an important role and position in the domestic and foreign markets. We always keep in mind that : "Customer, customer's satisfaction and trust are our future" and that is always upheld as the core value of Hwasan.

Bằng những năng lực của chính mình, chúng tôi luôn vươn lên, đánh dấu vai trò và vị trí quan trọng trên thị trường trong ngoài nước. Chúng tôi luôn tâm niệm rằng: “ Khách hàng, sự hài lòng và tin tưởng của khách hàng là tương lai của chúng tôi” và luôn được đề cao là giá trị cốt lõi của Hwasanvn.
 

...
...